Poznaj naszą ofertę

Dbając o przejrzystość strony i treści na niej zamieszczanych Nie sposób opisać pełnego zakresu ubezpieczeń, którymi się zajmujemy.
Jeżeli nie znalazłaś/eś interesującego Cię ubezpieczenia lub zakresu, to wyślij nam wiadomość z informacją o swoich potrzebach, a my przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę.

SAMOCHÓD

          – OC – obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej,
          – AC – AutoCasko (RÓŻNE warianty i zakresy do wyboru),
          – NNW – Następstwo Nieszczęśliwego Wypadku,
          – Assistance – Pomoc w razie wypadku / awarii (RÓŻNE warianty i zakresy do wyboru),
          – SZYBY – w razie pęknięcia / stłuczenia / wybicia,
          – OP – Ochrona Prawna,
          – ZK – Zielona Karta,
          – UG – Ubezpieczenie Graniczne,
          – i inne.

       – GAP – ubezpieczenie STAŁEJ wartości auta

MIESZKANIE / DOM

– pożar / spalenie,
– zalanie,
– wybuch gazu,
– zwarcie instalacji elektrycznej / przepięcia,
– kradzież,
– szyby / elementy szklane,
– wandalizm,
– dewastacja,
– NNW – Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku,
– OC – Odpowiedzialność Cywilna:
          – posiadaczy nieruchomości,
          – w życiu prywatnym.
– i inne.          

– również Dom w BUDOWIE

„Domek LETNISKOWY”

– pożar / spalenie,
– zalanie,
– wybuch gazu,
– zwarcie instalacji elektrycznej / przepięcia,
– kradzież,
– wandalizm,
– dewastacja,
– OC – Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy nieruchomości,
– i inne.         

FIRMA

Ubezpieczenia GRUPOWE pracowników i właścicieli, oraz ich rodzin.

– od ognia i innych zdarzeń losowych,
– Lokale,
– Budynki,
– maszyny / urządzenia,
– nakłady Inwestycyjne,
– zwarcie instalacji elektrycznej / przepięcia,
– środki obrotowe,
– mienie osób trzecich,
– mienie pracowników,
– wandalizm,
– dewastacja,
– kradzież,
– gotówka:
     – w lokalu,
     – w transporcie,
– OC – Odpowiedzialność Cywilna:
      – deliktowa,
      – kontraktowa,
      – klauzule rozszerzające i uwzględniające PKD działalności,
– OP – Ochrona Prawna
– NNW – Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku,
– i inne.         

WAKACJE / turystyczne

– koszty udzielenia pomocy,
– koszty Leczenia,
– koszty Ratownictwa i poszukiwania,
– koszty Transportu,
– koszty Rehabilitacji (również kontynuowane po powrocie),
– udział własny w wynajętym samochodzie,
– assistance,
– NNW – Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku,
– OC – Odpowiedzialność Cywilna:
– bagażu.
– i inne

ŻYCIE / ZDROWIE

– NNW – Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku,
– pobyt w szpitalu (własny / współmałżonka),
– poważne zachorowania (własne / dziecka),
– urodzenie Dziecka ?,
– urodzenie się Wnuka ?,
– trwały uszczerbek na zdrowiu,
– inwalidztwo,
– osierocenie dziecka,
– operacje,
– niezdolność do pracy zarobkowej,
– zgon (własny / współmałżonka / partnera),
– zgon rodziców / teściów (również partnerka),
– i wiele innych

MEDYCZNE, opieka lekarzy specjalistow

– w trakcie aktualizacji

NNW / NNW szkolne

– koszty leczenia w wyniku NNW,
– koszty leczenia stomatologicznego,
– oparzenia,
– odmrożenia,
– pobyt w szpitalu,
– uciążliwe leczenie,
– trwały uszczerbek na zdrowiu,
– uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu,
– uciążliwe leczenie,
– wstrząs mózgu w wyniku NNW,
– pogryzienie przez zwierzęta,
– osierocenie dziecka,
– i inne.         

Poznajmy Twoje potrzeby!

Ul. Hallera 128A (na przeciwko wypożyczalni Auto Tex),
80-415 Gdańsk

505-703-708

Alternatywny:
505-223-224